PVC Bar phân
GY-801 PVC Bar phân

GY-801 PVC Bar phân

Bar stool – thủ phủ PVC, Chrome khí nâng andbase, hình dạng T chân còn lại, điều chỉnh chiều cao.